Finwire Table #1

UB Nordamerika REIT A, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-1,6
Fond i år, förändring i procent-28,8