Finwire Table #1

UB European REIT, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-3,2
Fond i år, förändring i procent-28