Finwire Table #1

UB EM Infra A, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-0,6
Fond i år, förändring i procent-29,1