Finwire Table #1

Norron Target, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-1,8
Fond i år, förändring i procent2,2