Finwire Table #1

Norron Select, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-3,4
Fond i år, förändring i procent8,3