Finwire Table #1

Norron Premium, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent0,1
Fond i år, förändring i procent2