Finwire Table #1

Norron Alpha, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-0,5
Fond i år, förändring i procent-3,4