Finwire Table #1

Didner & Gerge Global, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-2,5
Index MM, förändring i procent-3,0
Fond i år, förändring i procent-6,1
Index i år, förändring i procent-5,4