Finwire Table #1

Didner & Gerge Småbolag, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-7,1
Index MM, förändring i procent-7,4
Fond i år, förändring i procent3,8
Index i år, förändring i procent5,2