Finwire Table #1

Carnegie Total, %oktober, 2020
Fond MM, förändring i procent-2,2
Fond i år, förändring i procent-2,7