Finwire Table #1

UB EM Frontier Real Assets, %september, 2020
Fond MM, förändring i procent-2,5
Index MM, förändring i procent0,2