Finwire Table #1

20202019
Fondmarknaden1,381,41
Aktiefonder1,551,58
Räntefonder0,960,98
Sverigeregistrerade blandfonder0,991,05