Finwire Table #1

Elajo Invest, MkrQ3-2019Q3-2018Förändring
Nettoomsättning232,7209,910,9%
Rörelseresultat11,19,319,4%
Rörelsemarginal4,8%4,4%
Resultat före skatt36,48,5328,2%